Cele Instytutu

Fundacja realizuje cele statutowe, inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
programy badawcze mające dostarczać wiedzę na temat prawidłowego żywienia, aktualnych problemów żywieniowych i innowacji w zakresie projektowania produktów;
programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych
kręgach społecznych, wiedzy na temat prawidłowego żywienia;
programy stypendialne dla specjalistów różnych dziedzin
nauki, związanych z warunkami zdrowotnymi i jakością handlową żywności;
programy wydawnicze.
Zobacz szczegóły

Realizacja celu

Nasze cele realizujemy poprzez zlecanie i przeprowadzanie projektów naukowo-
badawczych, pozwalających na uzyskanie wyników w zakresie podstawowych składników żywności, nowych fizjologicznie czynnych substancji i ich wpływu na zdrowie człowieka oraz nowatorskich technologii.
współpraca z Fundacją Instytutu
Fundacja
"Instytut Nutrivita"


ul. Złota 61 lok. 114,
00-819 Warszawa
tel.
+48(22)401 16 30
fax
+48(22)401 16 30
Copyright © 2007 Instytut Nutrivita  by: mindchili